Koncert na Sigorde FOTKY z koncertu speváckeho zboru DAMA na Sigorde ZÁPISY na nový školský rok 2018/19 2% z DANÍ - pre naše deti... HUDOBNÁ NÁUKA - TEÓRIE Elektronická prihláška na štúdium!

ZAMERANIE

SZUŠ DAMA je zameraná predovšetkým na umeleckú výchovu a vzdelávanie našich detí a mládeže. 


Snahou školy je rešpektovať individuálne potreby žiaka a prispievať tak k umeleckému formovaniu jeho osobnosti, pod odborným vedením kvalifikovaných pedagógov našej školy.

Moderným prístupom vyučovania sa snažíme prispieť k tomu, aby sme vychovali deti s aktívnym vzťahom k umeleckým hodnotám a tým k ich úspešnej realizácii v praxi.

Študentom poskytujeme vzdelávanie v týchto umeleckých odboroch: 

  • hudobný odbor
  • literárno-dramatický odbor
  • tanečný odbor 
  • audiovizuálna a multimediálna tvorba
  • výtvarný odbor

Vo všetkých odboroch zabezpečujeme vzdelávanie pre:

  • deti od 5 - 15 rokov
  • pre mládež od 15 - 19 rokov
  • pre dospelých (dohodou)

Vyučovanie jednotlivých odborov poskytujeme v týchto priestoroch/pracoviskách:

- pobočka SZUŠ DAMA na Nám. legionárov č. 5, na II. poschodí 
  (hudobný odbor, výtvarný odbor)
- pobočka na Plzenskej č. 2, na I. poschodí a v priestoroch suterénu budovy
  (hudobný odbor, odbor herectva, odbor audiovizuálna a multimediálna tvorba)
- pobočka na Jarkovej č. 14 - v budove Dopravoprojektu - (tanečný odbor)

Všetky potrebné informácie ohľadom štúdia na našej SZUŠ Vám radi poskytneme na sekretariáte školy. 


23. 3. 2015     5211