ZÁPISY NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 Elektronická prihláška na štúdium! VIDEO - O našej škole a pozvánka na ZÁPISY PONUKA PRÁCE!

CENNÍK POPLATKOV

Úhrada školného na školský rok 2016/2017


Informácie ohľadom úhrady školného žiakov v školskom roku 2016/2017:

Príspevky je potrebné uhrádzať  na účet školy alebo osobne na sekretariáte školy, vždy ku 20. dňu v mesiaci - za príslušné mesačné obdobie.

  • Darovací (Rodičovský) príspevok pri dvoch a viac súrodencoch sa platí spoločne: 7,- €.
  • Darovací (Rodičovský) príspevok pri nástupe v druhom polroku sa platí v polovičnej výške: 3,50 €.
  • Možnosť uplatnenia vzdelávacieho poukazu (vydávajú ho ZŠ a SŠ) vo výške 30,- € (šk.rok 2016/2017).
                        (Rodičovský príspevok a žiacka knižka sa platí jednorazovo - vždy na začiatku školského roka.)

Údaje k úhrade školného:
Číslo účtu:           SK22 0200 0000 0033 8262 2254 (VÚB banka)
VS:                      20162017
Doplňujúci údaj: Meno žiaka 
(POZOR: pri vklade na účet uvádzajte prosím do poznámky celé meno žiaka/prípadne aj odbor, za ktorý platíte, aby sa predišlo nezrovnalostiam - máme viacero žiakov s rovnakými priezviskami)

Školné v školskom roku 2016/2017:

Pobočka Prešov

Hudobný odbor

Tanečný odbor

Herectvo

Fotografia Audio/video

Výtvarný odbor

Žiacka knižka

0,40 €

0,40 €

-

-

0,40 €

Rodičovský príspevok

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

Prípravné štúdium

9,00 €

5,00 €

-

-

-

I., II. stupeň

11,00 €

10,00 €

12,00 €

12,00 €

10,00 €


Pobočka Prešov

Hudobný odbor

Fotografia Audio/video

Zbor (samostatne, bez hlavného nástroja)

5,00 €

-

Kapela (samostatne, bez hlavného nástroja)

5,00 €

-

Obligát

5,00 €

-

Štúdium pre dospelých

50,00 €

50,00 €26. 4. 2015     4597