PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSIS - pozvánka na koncerty Hudobná náuka - rozpis teórií Prázdniny v školskom roku 2017/2018
Milí priatelia,
srdečne vás všetkých pozývame na výnimočné koncerty nového medzinárodného hudobného festivalu "Pro nostra musica sarossiensis", ktoré vám prostredníctvom hudby predstavíme v priestoroch kaštieľov a kostolov v okolí Prešova. Pre žiakov školy je vstup voľný.


Pozvánka na ZÁPISY na herectvo:
3.9.2018 - 14.9.2018
Plzenská č. 2 v Prešove
Pozývame vás na záverečné tanečné vystúpenie našich žiakov, ktoré sa uskutoční v piatok 22. júna 2018
o 17:00 hod. v kine SCALA v Prešove.
„Umenie je najintenzívnejšia forma individualizmu akú tento svet pozná.“
Oscar Wilde 
„Podstatou každého krásneho diela, každého veľkého diela, je vďačnosť.“
Friedrich Nietzsche 
„Obrázok je báseň bez slov.“
Horatius 
„Umenie sa nezameriava na vonkajší zjav vecí, ale na ich vnútornú hodnotu.“
Aristoteles 
„Zmyslom umenia je zmývať prach každodenného života z našich duší.“
Pablo Picasso