PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSIS - pozvánka na koncerty Hudobná náuka - rozpis teórií Prázdniny v školskom roku 2017/2018