ZÁPISY na nový školský rok 2018/2019 Výtvarný odbor - Výstava v SCALE Fotky - Tanečná DAMA 2018 Foto: Záverečný hudobný koncert DAMA TABLO Absolventov 2017/2018 Fotky - Absolventský koncert 2017/2018 Úspechy našich žiakov v školskom roku 2017/2018 Elektronická prihláška na štúdium!

DOKUMENTY ŠKOLY

Rámcové učebné plány

Rámcové učebné plány
24. 5. 2018     104 ...celý článok >>
Štátny vzdelávací program pre ZUŠ

Štátny vzdelávací program pre ZUŠ
24. 5. 2018     102 ...celý článok >>
Vzdelávacie štandardy pre jednotlivé odbory ZUŠ

Vzdelávacie štandardy pre jednotlivé odbory ZUŠ
24. 5. 2018     111 ...celý článok >>
Školský vzdelávací program

Súkromná základná umelecká škola
22. 5. 2018     106 ...celý článok >>
Smernica pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole

Smernica pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole

18. 1. 2018     524 ...celý článok >>
HUDOBNÁ NÁUKA - TEÓRIE

Rozpis vyučovacích hodín hudobnej náuky
9. 9. 2016     3501 ...celý článok >>
Elementárna hudobná teória

Učebný text pre odbor učiteľstvo
2. 7. 2015     5540 ...celý článok >>