Oznámenie o poskytnutí dotácie Fotky - Vianočný koncert 2018 v PKO Hudobná náuka - rozpis teórií Elektronická prihláška na štúdium!

AKTUÁLNE OZNAMY

1 2 3 4 5
Oznámenie o poskytnutí dotácie


9. 1. 2019     46 ...celý článok >>
Fotky - Vianočný koncert 2018 v PKO

Fotky z Vianočného koncertu žiakov SZUŠ DAMA
20. 12. 2018     108 ...celý článok >>
Výberové konanie na riaditeľa SZUŠ (2019)

Zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy, Námestie legionárov 5, Prešov, Marián Burgr - DAMA, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 


vyhlasuje výberové konanie na obsadenie: 
riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy 
Námestie legionárov 5, 080 01 Prešov 


s termínom nástupu do funkcie: 1. februára 2019
12. 12. 2018     86 ...celý článok >>
RIADITEĽSKÉ VOĽNO - 29.10.2018 (pondelok)


24. 10. 2018     186 ...celý článok >>
Spevácka súťaž v Medzilaborciach!

Blahoželáme oceneným žiačkam v speváckej súťaži!
23. 10. 2018     247 ...celý článok >>
Hudobná náuka - rozpis teórií


27. 9. 2018     502 ...celý článok >>
Aktuálne termíny a časy zápisov 2018/19 - podľa odborov

POZOR:
Aktuálny prehľad termínov a časov zápisov žiakov na nový školský rok 2018/2019 - podľa jednotlivých odborov.
31. 8. 2018     651 ...celý článok >>
Výtvarný odbor - Výstava v SCALE

Výstava výtvarných prác žiakov pani učiteľky Mgr. Tatiany Bachurovej PhD.
27. 6. 2018     634 ...celý článok >>
Fotky - Tanečná DAMA 2018

Fotky z tanečného vystúpenia žiakov SZUŠ DAMA - 22.6.2018 (kino SCALA v Prešove)
27. 6. 2018     699 ...celý článok >>
Foto: Záverečný hudobný koncert DAMA

Fotky zo záverečného koncertu SZUŠ DAMA - 20.6.2018 (kino SCALA)
27. 6. 2018     685 ...celý článok >>
TABLO Absolventov 2017/2018


25. 6. 2018     776 ...celý článok >>
Fotky - Absolventský koncert 2017/2018

Koncert absolventov a mladých hudobníkov v PKO - Čierny orol (31.5.2018)
19. 6. 2018     623 ...celý článok >>