2% z DANÍ - pre naše deti... ZÁPISY na nový školský rok 2018/19 V núdzi poznáš Sláčika ...2.miesto v súťaži HUDOBNÁ NÁUKA - TEÓRIE Elektronická prihláška na štúdium!
Milí priatelia a rodičia, 
chceme Vás aj touto cestou požiadať, aby ste sa darovaním 2% z daní pridali k podpore nášho úsilia a úsilia študentov našej školy - rozvíjať ich talent prostredníctvom hudby a umenia - aby tak zároveň mohli ísť ešte lepšie príkladom svojim rovesníkov.
Pozývame vás na ZÁPISY na nový školský rok 2018/2019:
24.4.2018 (utorok)
14.5.2018 (pondelok)
13.6.2018 (streda)
v čase od 11:00 - 17:00 hod.
Pozývame vás na 
NOVOROČNÝ KONCERT ŽIAKOV 

KEDY: 24. januára 2018 o 17.00 hod.
KDE: J. Borodáča 5 v Prešove
(budova ZRUS pod starým TESCOM)
„Umenie je najintenzívnejšia forma individualizmu akú tento svet pozná.“
Oscar Wilde 
„Podstatou každého krásneho diela, každého veľkého diela, je vďačnosť.“
Friedrich Nietzsche 
„Obrázok je báseň bez slov.“
Horatius 
„Umenie sa nezameriava na vonkajší zjav vecí, ale na ich vnútornú hodnotu.“
Aristoteles 
„Zmyslom umenia je zmývať prach každodenného života z našich duší.“
Pablo Picasso