ZÁPISY 2019/2020 Záleží nám na našich deťoch! .... Venujme im 2% z daní... Súťaž v hre na dychových nástrojoch / SNV Úspechy našich žiakov Elektronická prihláška na štúdium!

AKTUÁLNE OZNAMY

1 2 3 4 5
ZÁPISY 2019/2020

Termíny talentových prijímacích skúšok 
a zápisov na nový školský rok 2019/2020
22. 3. 2019     140 ...celý článok >>
Záleží nám na našich deťoch! .... Venujme im 2% z daní...


Milí priatelia a rodičia,
aj v tomto roku sa na Vás obraciame s výzvou na podporu prostredníctvom poukázania 2% z vašich daní, aby sme takto spoločne podporili vzdelanie a umelecký talent našich detí.smile emoticon
23. 3. 2015     12328 ...celý článok >>
Súťaž v hre na dychových nástrojoch / SNV


26. 3. 2019     15 ...celý článok >>
JARNÉ PRÁZDNINY 2019

OZNAM
18. 2. 2019     158 ...celý článok >>
VIDEO - Vianočný koncert 18.12.2018


14. 2. 2019     220 ...celý článok >>
VIDEO - Tanečná DAMA 22.6.2018


14. 2. 2019     197 ...celý článok >>
VIDEO - Záverečný hudobný koncert (20.6.2018)


14. 2. 2019     187 ...celý článok >>
Úspechy našich žiakov

Prehľad súťaží a úspechov našich žiakov v školskom roku 2018/2019
(k aprílu 2019)
6. 2. 2019     279 ...celý článok >>
Oznam o výsledku voľby riaditeľa školy

Zápisnica z výberového konania na funkciu riaditeľa.
23. 1. 2019     297 ...celý článok >>
Oznámenie o poskytnutí dotácie


9. 1. 2019     303 ...celý článok >>
Fotky - Vianočný koncert 2018 v PKO

Fotky z Vianočného koncertu žiakov SZUŠ DAMA
20. 12. 2018     426 ...celý článok >>
Výberové konanie na riaditeľa SZUŠ (2019)

Zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy, Námestie legionárov 5, Prešov, Marián Burgr - DAMA, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 


vyhlasuje výberové konanie na obsadenie: 
riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy 
Námestie legionárov 5, 080 01 Prešov 


s termínom nástupu do funkcie: 1. februára 2019
12. 12. 2018     341 ...celý článok >>