Koncert absolventov a mladých hudobníkov Olympiáda hudobnej náuky PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM - zápis pre deti predškolského veku! "Srdcovo - cievne záležitosti" - divadelné predstavenie "Všetko najlepšie" - divadelné predstavenie TANEČNÁ DAMA 2017 DAMA JAZZ - ROCK MINI FEST ZÁPISY NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
Pozývame Vás na náš "Koncert absolventov a mladých hudobníkov", 
ktorý sa bude konať dňa 31. mája 2017 o 17.00 hod. v budove Kolégia pri Trojici.
Pozývame Vás na divadelné predstavenie našich žiakov, ktoré bude 8. júna 2017 o 16.30 hod. v divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove.
Pozývame Vás na DAMA JAZZ - ROCK MINI FEST, ktorý bude vo štvrtok 1. júna 2017 v klube Bizarre na sídl. III. v Prešove, o 19.00 hod. Vstup je voľný.
„Umenie je najintenzívnejšia forma individualizmu akú tento svet pozná.“
Oscar Wilde 
„Podstatou každého krásneho diela, každého veľkého diela, je vďačnosť.“
Friedrich Nietzsche 
„Obrázok je báseň bez slov.“
Horatius 
„Umenie sa nezameriava na vonkajší zjav vecí, ale na ich vnútornú hodnotu.“
Aristoteles 
„Zmyslom umenia je zmývať prach každodenného života z našich duší.“
Pablo Picasso