Spevácka súťaž v Medzilaborciach! Hudobná náuka - rozpis teórií
Pozvánka na ZÁPISY na herectvo:
3.9.2018 - 14.9.2018
Plzenská č. 2 v Prešove
Pozývame vás na záverečné tanečné vystúpenie našich žiakov, ktoré sa uskutoční v piatok 22. júna 2018
o 17:00 hod. v kine SCALA v Prešove.
Pozývame vás na Záverečný hudobný koncert žiakov SZUŠ DAMA,
ktorý sa uskutoční dňa 20. júna 2018 (streda) v kine SCALA o 17.00 hod.
„Umenie je najintenzívnejšia forma individualizmu akú tento svet pozná.“
Oscar Wilde 
„Podstatou každého krásneho diela, každého veľkého diela, je vďačnosť.“
Friedrich Nietzsche 
„Obrázok je báseň bez slov.“
Horatius 
„Umenie sa nezameriava na vonkajší zjav vecí, ale na ich vnútornú hodnotu.“
Aristoteles 
„Zmyslom umenia je zmývať prach každodenného života z našich duší.“
Pablo Picasso