HUDOBNÁ NÁUKA - TEÓRIE POLROČNÉ PRÁZDNINY Jarné PRÁZDNINY ! Prešovské dni klasickej gitary 8.-9.2.2018 Fotky - Ples SZUŠ DAMA FOTKY - Vianočný koncert DAMA 2017/2018 Elektronická prihláška na štúdium!
Pozývame vás na 
NOVOROČNÝ KONCERT ŽIAKOV 

KEDY: 24. januára 2018 o 17.00 hod.
KDE: J. Borodáča 5 v Prešove
(budova ZRUS pod starým TESCOM)
Srdečne vás všetkých pozývame 
na PLES SZUŠ DAMA!
5. januára 2018 o 19.00 hod. (piatok)
- v PKO Čierny orol v Prešove

(Fotky a informácie - klik na plagát)
VIANOČNÝ KONCERT DAMA

Pozývame vás na vianočný koncert,
ktorý bude dňa 20. decembra 2017 (streda)
o 17.00 hod v PKO - Čierny orol
„Umenie je najintenzívnejšia forma individualizmu akú tento svet pozná.“
Oscar Wilde 
„Podstatou každého krásneho diela, každého veľkého diela, je vďačnosť.“
Friedrich Nietzsche 
„Obrázok je báseň bez slov.“
Horatius 
„Umenie sa nezameriava na vonkajší zjav vecí, ale na ich vnútornú hodnotu.“
Aristoteles 
„Zmyslom umenia je zmývať prach každodenného života z našich duší.“
Pablo Picasso