HUDOBNÁ NÁUKA - TEÓRIE Vieš, čo s voľným časom? Prehľad prázdnin v školskom roku 2016 / 2017
Pozývame Vás na KONCERT OPERETNÝCH A MUZIKÁLOVÝCH MELÓDIÍ - 
v stredu 19.10.2016 
o 19.00 hod. v Kolégiu pri Trojici.
TANEC na SZUŠ DAMA - Príď medzi nás! Zápisy sú tento týždeň. 
Tešíme sa na teba! 
ONLINE PRIHLÁŠKA:

ZÁPIS na odbor: AUDIOVIZUÁLNA A MULTIMEDIÁLNA TVORBA!

AUDIO a VIDEO: 6.9.2016 (utorok) o 14:00 hod. na Plzenskej ulici č. 2, v Prešove

FOTOGRAFIA: 7.9.2016 (streda) o 14:00 hod. na Plzenskej ulici č. 2, v Prešove

„Umenie je najintenzívnejšia forma individualizmu akú tento svet pozná.“
Oscar Wilde 
„Podstatou každého krásneho diela, každého veľkého diela, je vďačnosť.“
Friedrich Nietzsche 
„Obrázok je báseň bez slov.“
Horatius 
„Umenie sa nezameriava na vonkajší zjav vecí, ale na ich vnútornú hodnotu.“
Aristoteles 
„Zmyslom umenia je zmývať prach každodenného života z našich duší.“
Pablo Picasso